Ulvebilder fra Nordens Ark 2008.
En ulv som står og kikker ned på en annen som spiser.
Her får den klar beskjed om at den skal holde seg unna til sjefen har spist.
Slike angrep ser verre ut en de er. Det holder med et skikkelig knurr.
Den andre ulven prøvde seg flere ganger, men fikk ikke komme nær maten.
Grrrrr....